Polityka prywatności, ochrona danych osobowych. 

 

1.1   Przez akceptację niniejszych Warunków według art. 2.2. Regulaminu serwisu, Użytkownik udziela Administratorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na czas trwania rejestracji lub na czas przechowywania pliku Użytkownika na Portalu. Administrator ma prawo do przetwarzania danych Użytkowników w zakresie, w jakim są wymagane do rejestracji oraz do celów świadczenia usług i wypełniania obowiązków na podstawie niniejszych Warunków, w szczególności do celu stworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika. Wobec danych osobowych Użytkowników Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu § 4 lit. j) ustawy nr 101/2000 Sb. (Dz. U.) o ochronie danych osobowych.

1.2   Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników także po zakończeniu okresu według art. 1.1. oraz w przypadku, gdy zlikwidował Konto Użytkownika według art. 5.3. Regulaminu serwisu, albo gdy Użytkownik sam zlikwidował swoje Konto Użytkownika po tym, gdy dopuścił się naruszenia warunków serwisu.

1.3   Użytkownik ma prawo do pisemnego odwołania swojej zgody według art. 1.1. Warunków, w każdej chwili. W takim przypadku Administrator ma obowiązek likwidacji jego Konta Użytkownika i usunięcia wszystkich plików, przechowywanych na Portalu przez Użytkownika.

1.4   Administrator nie ma prawa przekazywania danych osobowych Użytkowników innym osobom, z wyjątkiem opracowujących, z którymi zawarł umowę pisemną o przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu § 6 ustawy o ochronie danych osobowych oraz z wyjątkiem przypadków według art. 5.5. Regulaminu serwisu, lub innych przypadków, w których przekazanie danych osobowych nakazuje mu przepis prawa.

1.5   W przypadku, gdy Użytkownik przypuszcza, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niewłaściwie lub niezgodnie z przepisami prawa, ma prawo w rozumieniu § 21 ustawy o ochronie danych osobowych, domagać się od Administratora wyjaśnień, ewentualnie usunięcia niewłaściwej sytuacji. Administrator ma obowiązek poinformowania Użytkownika o krokach podjętych w celu naprawy niewłaściwego stanu.

 

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając z tej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. ZAMKNIJ